Главна тржишта компаније су у Северној Америци, Источној Европи, домаћем тржишту, Јужној Азији, Јужној Европи, итд., и можемо постићи одговарајућу брзину од 100%.

Укупан годишњи приход је 10-50 милиона долара.